Vizyon - Misyon

Vizyon

Kullanıcıların beğenisine sunduğu birbirinden değerli yazılımlar ile yerel ve küresel pazarda söz sahibi olan, ülke ekonomisine azami düzeyde katkıda bulunan, alanının lider firmalarından biri olan ve yeniliklere öncülük eden bir milli yazılım teknolojilerine katkı sağlamayı devam ettirmek.

Misyon

Nesnelerin interneti (IoT) alanında yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine katma değeri yüksek ve özgün ürünler sunmak, mobil takip sistemleri başta gelmek üzere akıllı teknoloji ürünleri ile insanların günlük yaşantısını kolaylaştıran, bu alanda farkındalığın artmasına katkıda bulunan yazılım firması statümüzü devam ettirmek.

Call Now Button