Çözüm Detayları

Telekomünikasyon Altyapı Yönetim Sistemi

Anlık Hız Bilgisi

Telekomünikasyon Altyapı Yönetim Sistemi

Telekomünikasyon, 5G teknolojisi sayesinde ağ devrimi ile karşı karşıya olduğundan tüm alt yapı sistemlerinde bir değişim süreci başladı. Sürekli artan bant genişliği talebi ve mobil İnternet kullanıcısı sayısı ile telekom ağlarının gelişmeye devam edeceği öngörülür. 4G ve 5G öğeleri ile birleştirilen eski ağlar, karmaşık bir ortam yarattığı için tüm sistemi yönetmek, iletişim hizmeti sağlayıcıları (CSP’ler) için giderek daha karmaşık hale gelir.

Çözümü ise hem ağların kendisinde hem de yönetilme biçiminde yüksek otomasyondur. Bu nedenle telekomünikasyondaki operasyon destek sistemlerinin yeni gereksinimlere uyarlanması gerekir.

Operasyon Destek Sistemi (OSS) sağlayıcısı olarak N2Mobil, 5G teknolojisini destekleyen çözümleri ağ değişim protokollerine uyum sağlamanıza yardımcı olur. Operasyon Destek Sistemleri hibrit ağları (hem eski hem de yeni nesil bileşenlerden oluşan) ve ayrıca sanallaştırılmış altyapıyı, yazılım tanımlı ağları ve kendi kendini organize eden ağları yönetebilir.

Her türlü ağ etki alanını ve teknolojisini yönetmenize izin veren kapsamlı bir OSS sistemiyle, işiniz geliştikçe kademeli olarak yeni altyapı türleri eklemeniz mümkündür. OSS sisteminin sunduğu yüksek derecede otomasyon sayesinde, telekom altyapınızın artan karmaşıklığının üstesinden kolaylıkla gelebilirsiniz.

Telekomünikasyon ve Altyapı Yönetim Sistemlerinin Temel Hizmetleri

Temel Hizmetleri

Telekomünikasyon alanındaki gelişmeler pek çok sektör için yeni alanlar yaratır, işleyiş konusunda büyük kolaylıklar sağlar. Ancak bu değişim süreci içerisinde de işlerin etkilenmemesi ve hizmet sağlamaya devam etmek gerekir.

Telekomünikasyon endüstrisini oldukça etkileyen dijital değişimler tüm iş alanlarıyla alakalı olduğundan herkesi etkileyen bir konudur. Çünkü yeni ekipman, yeni teknolojiler, yeni hizmetler ve yeni müşteri talepleri, ağları yönetmenin yeni yollarını bulmayı gerektirir. Değişen pazar dinamiklerine başarılı bir şekilde uyum sağlayan hizmet sağlayıcıların hepsinin ortak noktası ise altyapı yönetim şekilleridir.

Altyapılar fiziksel, mantıksal ve sanal kaynakların bir karışımıdır. Tüm yöntemler ve araçlar, böyle bir karma varlık ve kaynak dizisiyle uyumlu değildir. N2Mobil altyapı yönetim sistemi tüm ağlarınızı kontrol etme, yeni ağ protokellerini tüm iş alanlarınıza entegre etme ve sistemin tamamını tek bir yerden yönetme imkanı sunar.

Kablolar, uydular ve baz istasyonları gibi telekomünikasyon ağ altyapıları, dünya çapında şirketlerin istikrarını korumada önemli bir rol oynar. Bu kritik altyapıların ve destekleyici yapılarının korunması, hem kamu hem de özel kuruluşlar için oldukça zorlayıcı hale gelir.

Bu nedenle altyapıların birbirine bağlı olduğunu bilmek ve altyapıları korumak için atılması gereken temel adımın entegrasyon sağlayan altyapı yönetim sistemi olduğunu unutmamak gerekir. N2Mobil telekomünikasyon ve altyapı yönetim sistemlerinin genel hizmetlerine göz atarak, hangi ihtiyaçlarınıza çözüm bulabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Fiziksel Bağlantılar ve Topoloji

Raflı altyapı, dağıtım çerçeveleri ve çok kasalı cihazlar için çok segmentli kablolamayı ve yamalamayı destekleyen araç setleri sunar. Komple RAN ve MW teçhizatının yanı sıra karmaşık cihazlardaki çapraz bağlantıları yönetir. Sinyal kaybı hesaplaması, güç ve soğutma bütçeleri ve daha fazlası için grafik topoloji hesaplama hizmetiyle bağlantıyı doğrular. Operatörler (B2B/O) ve taşıyıcıların hizmetleri için yerleşik otomatik tamamlama ve rota bulucu ile yama ve sonlandırma otomasyonu sağlar.

Siteler ve Konumlar

Aktif kat planı, güç ve soğutma yönetimi ile alan yönetimini, aktif ekipman görünümü ile raf yönetimini kullanarak binaların ve diğer konumların envanterini planları, ayrıca yapılarıyla birlikte yönetir. Yapılandırılabilir adres şemaları ve coğrafi kodlama ile adres yönetimini birleştirir. Planlamayı destekler, her iletim ve erişim ağı düğümünün, RAN sitesinin veya bulunma noktasının kontrolünü elinde tutar. Gelişmiş erişim kontrolü ile kritik altyapıyı korur. Ayrıca, hata riskini en aza indirerek ve radyasyon veya yüksek voltaj gibi potansiyel tehlikeler hakkında uyarılar sağlayarak sahada çalışan teknisyenleri destekler.

Jeo-uzamsal Envanter ve Ağ Planlama – Tasarım

N2Mobil altyapı yönetiminde, tüm veriler ve işlemler çalışma zamanında harita üzerinde görülür ve ek veritabanı, maliyetli GIS çerçeveleri, entegrasyon veya veri modeli bakımı gerektirmez. Açık katman kitaplığına dayalı yerleşik GIS hizmeti, fiziksel altyapı katmanlarının yanı sıra mantıksal ağ ve hizmet izi katmanlarında konumların, mühendislik altyapısının ve bağlantının görselleştirilmesini destekler. Bununla birlikte açık jeo-uzamsal arayüz aracılığıyla üçüncü taraf coğrafi portal hizmetleriyle entegrasyon sağlar.

Telekomünikasyon Hizmet Sağlayıcısının Desteklediği Alanlar

desteklediği alanlar

Telekomünikasyon Altyapı Yönetimi, (IP/MPLS, WDM, SDH, SONET ve daha fazlası), RAN (2G/3G/4G/5G), sabit erişim (xPON) /Bakır/HFC), uydu bağlantıları, mobil ana taşıyıcı, mobil ve sabit çekirdek gibi yakınsak ağlar ve çok satıcılı pasif – aktif iletim unsurları üzerinden tek bir doğruluk noktası sunar. Sanal ve hibrit ağlar için destek, vEPC ve 5G ağ dilimlerinde sanal işlevlerin ve hizmetlerin barındırılması için çalışma zamanı altyapı hizmeti sağlar.

N2Mobil telekomünikasyon ve altyapı yönetim sistemleri teknolojik dönüşümlerle telekomları destekler. Bu nedenle alt yapı yönetimi şu alanlarda büyük destek sunar.

Telekomünikasyon ve Altyapı Yönetim Sistemlerinin Avantajları

Telekomünikasyon ve Altyapı Yönetim Sistemlerinin Avantajları

Kurumların ihtiyaçlarına göre gerekli destekleri sağlayan N2Mobil telekomünikasyon ve altyapı yönetim sistemleri sistem, ağ ve telekomünikasyon altyapıları konusunda pek çok hizmet ve avantaja sahiptir. Bununla birlikte merkezi yetkilendirme ve merkezi kayıt ve izleme sistemleri sunarak tüm ağ üzerinde yüksek kontrol sağlar. Bu şekilde kurum olarak kısa sürede yeni gelişmeleri sisteminize entegre edebilir, yönetim konusunda süreci zahmetsiz bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Telekomünikasyon ve altyapı yönetim sistemlerinin tüm avantajlarına göz atarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Varlık Kontrolü

N2Mobil altyapı yönetimi, ağlara yaptığınız yatırımdan maksimum fayda sağlamak için tüm teknik varlıklarınızı kontrol eder. Başka bir deyişle varlıklarınızı artırmanıza yardımcı olur. Ağ çalışma süresi, kapasitesi, kullanımı ve planlanan eylemler hakkındaki veriler, ağ mühendisleri ve planlayıcıları, teknisyenler ve analistler arasında gerçek zamanlı olarak paylaşılabilir. Örneğin envanter veya ağ görünümleri, GIS görünümü, hiyerarşi görünümleri, kat planları, raf görünümleri vb. kullanarak ağın mevcut durumu hakkında en bağlamsal ve sezgisel şekilde bilgi sağlar.

Müşteri Deneyimi

Çok satıcılı, teknolojili ve taraflı ağ öğelerinin uçtan uca görünürlüğü sayesinde, telekom ağı altyapı yönetimi, operasyonların sürekliliğini ve genel müşteri deneyiminin istikrarını güvence altına alır ve nesnelerin, bağlantının, jeo-uzamsal verilerin ve dijital olarak yönetilen ekosistemlerden gelen bilgilerin eksiksiz görselleştirilmesiyle sunulan kapsamlı topoloji hizmeti sağlar.

Gelişim Desteği

N2Mobil altyapı yönetimi, bant genişliğinin, kiralık hatların ve cihazların doğru kullanımını kontrol eder. Tüm bunların yanı sıra otomatikleştirilmiş API’ler aracılığıyla ortaklarınızla paylaşılan dijital olarak yönetilen işletmeniz için yeni fırsatlar sunabilen altyapı hizmetleri sağlar ve ağınızın kapsamını genişletir.

Ağ Varlıklarına Erişim

Altyapı yönetimi, ağ mikro hizmet mimariniz ve standart REST API ile 7/24 çalışır. Bu hizmet sayesinde ağınızla ilgili bilgilere dijital ekosisteminizdeki herhangi bir yerden her zaman erişilebilir. Böylece, yeni hizmetlerin çok daha hızlı kullanıma sunulmasını sağlar.

İşlerin Otomatikleşmesi

Planlama ve devreye alma, cihaz değiştirme, taşıma ve değiştirme, toplu operasyonları yönetme gibi kaynak yönetimi alanlarındaki otomasyon ve şablonlama süreçleri, operasyonları, insan kaynaklarının kullanımını optimize eder. Ayrıca kuruluşunuzda dijital olarak yönetilen süreçleri standartlaştırır.

Güvenlik ve Operasyonel Süreklilik

Envanter verilerine erişim ve GUI, API ve BPM seviyesindeki değişikliklerde en yüksek güvenlik standartlarını uygulayarak dijital olarak yönetilen ağ hizmetlerinize erişiminizi ve kritik altyapıya erişiminizi korur. Cihazlar arasındaki ilişkiler, bağlantı topolojisi, güç kaynağı, değişiklik yönetimi ve kesinti yönetimi gibi iş operasyonunun sürekliliğini sağlamak için gereken tüm verileri entegre eder.

Telekomünikasyon ve Altyapı Yönetim Sistemleri Nasıl Çalışır?

nasıl çalışır

Dijital bir hizmet sağlayıcıya dönüşmek, yeni ürün ve hizmetlerin hızlı bir şekilde piyasaya sürülmesini ve yerine getirilmesini sağlar, hizmet kalitesinin sağlanmasına yardımcı olur ve işletme maliyetlerini azaltır. Ancak varlıklarınız ve kaynaklarınızla ilgili bütünsel bir görüşe sahip olmadığınızda bu oldukça zordur.

N2Mobil’in ağ altyapısı yönetimine yönelik entegre yazılım çözümleri, tüm fiziksel, mantıksal ve sanal ağ ve hizmet kaynaklarının doğru ve güncel bir envanterini sunarak ve sürdürerek size kolaylık sağlar. Ortaya çıkan şeffaflık, modern bir altyapının ayırt edici özelliğidir. Sağlayıcıların ağ kaynaklarının kullanımını en üst düzeye çıkarmasına ve işin nasıl planlanacağı, inşa edileceği, konuşlandırılacağı ve yönetileceği konusunda kendinden emin kararlar almasını sağlar.

Telekomünikasyon ve Altyapı Yönetim Sistemleri Nasıl Kullanılır?

nasıl kullanılır

N2Mobil, teknolojilerin gelişmesiyle birlikte kurumların ağ ihtiyaçlarını tespit eder ve ağ altyapısı ve telekomünikasyon konusunda eksikleri tespit ederek güncellenmesini sağlar. Bu nedenle genel olarak sunucu, kurumsal ağ, kurtarma merkezleri ve sistem yedekleme ile tüm sistemin korunmasına yardımcı olur. Öte yandan yapısal kablolama gibi hizmetler de sunan N2Mobil, network switch, router gibi ağ aktifleri, İnternet altyapıları ve kablosuz-geniş alan ağ bağlantılarını destekleyerek sisteminize entegre eder.

Bt sistemlerinin temel parçalarından biri olan telekomünikasyonu tüm şirket sistemine entegre eden N2Mobil, telefon santralleri başta olmak üzere IP telefon ve VOIP, ayrıca iletişim maliyetlerini azaltma konusunda etkilidir. Tüm bu yönetim süreçleri sistemimizin bir parçası haline geleceği için kontrol merkezi sayesinde her şeyi eş zamanlı takip edebilir, tüm kontrolleri, tek kanaldan yapabilirsiniz.

Telekomünikasyon ve Altyapı Yönetim Sistemleri Fiyatları

N2Mobil’in sunduğu telekomünikasyon ve altyapı yönetim sistemleri maliyetleri her kurum ve şirketin ihtiyaçlarına göre belirleneceği için oldukça değişkendir. Ancak entegrasyon süreci zahmetsiz ve hızlı olduğundan kısa sürede yararlanmaya başlayabilirsiniz. Bu sayede bütçe dostu tekliflerle sisteminizi güncelleyebilir, teknoloji gereksinimlerini karşılayarak yeni nesil bir ağ altyapısının parçası olabilirsiniz. Böylece gelişen tüm süreçlere hakim olarak müşteri deneyiminden şirketin geleceğine kadar pek konuda avantaj sağlayabilirsiniz. Siz de gelişen teknolojilerden yararlanarak geleceğin bir parçası olmak ve hizmet vermeye devam etmek isterseniz N2Mobil’in telekomünikasyon ve altyapı yönetim sistemlerinden yararlanabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Telekomünikasyon ve altyapı yönetim sistemleri neden gerekli?

Hem ağ yapıları hem de çalışma sistemleri sürekli bir gelişim içinde olduğundan şirket olarak bu değişime ayak uydurmak geleceğinizle doğru orantılıdır. Çünkü iletişimden şirketim üretim süreçlerine kadar etkili olan bu altyapı ve telekomünikasyon sistemlerinin doğru yönetilmesi size pek açıdan fayda sağlar ve gelişiminizi destekler.

Telekomünikasyon ve altyapı yönetim sistemleri ne kadar mal olur?

Her şirketin ve kurumun yönetimsel, ağ ve altyapısal gereksinimleri farklıdır. Bu nedenle ihtiyaçlarınıza yönelik bir yazılım gereklidir. Farklı maliyetler ortaya çıkar ancak her biri bütçe dostudur ve aynı zamanda kazancınızı artıran pek çok avantaj sağlar.

Telekomünikasyon ve altyapı yönetim sistemleri ağ güvenliği sağlar mı?

Güvenlik duvarları başta olmak üzere antivirüs uygulamaları, internet erişim filtrasyonları, raporlama, sayesinde ağ güvenliğini maksimum seviyede tutan yönetim sistemleri ayrıca sisteme giriş için de pek çok güvenlik önlemine sahiptir. Bununla birlikte parmak izi okuma ve kart kontrolü gibi fiziksel güvenlik için de pek çok donanım bulunur.

Telekomünikasyon ve altyapı yönetim sistemleri tarafından desteklenen kurumsal iş sunucuları ve servisler nelerdir?

Otomasyon sistemlerini kapsayan yönetim sistemleri sanallaştırma sistemleriyle çalışır ve yedekleme sistemleri dahil olmak üzere e-posta, FTP, WEB, DNS’i destekler. Ayrıca İş akışının takip edilmesi ve yönetimi, doküman yönetimi, veri tabanlarının kontrolü, sunucu ve depolama birimlerini de destekler.

Call Now Button